מידע בנושא מים

בחוזר מידע בדבר:
  • דיווחים על צריכת המים
  • דיווחים שנתיים כספיים על פעילות המים

בהתאם לנוהלים של רשות המים ניתן להגיש עד 4 שבועות מפרסום ספר ההקצאות של רשות המים בקשות לתוספות מים לשנת 2024.

רצ"ב טופסי בקשה

בחוזר מידע בדבר:

תעריפי המים (כולל תעריפי הרכישה והמכירה של מים אצל ספקים פרטיים במגזר הכפרי לינואר 2024);

ספק כפרי רב יישובי.

רשות המים, מקדמת רפורמת אסדרה באספקת מים לבית במגזר הכפרי. במסגרת זו רשות המים מעודדת הקמת תאגיד מים אזורי, אשר יקבל את הרישיון לאספקת המים הביתיים ביישובים הכפריים.

ההצטרפות לספק כפרי רב יישובי הינה וולונטרית וכל יישוב רשאי להמשיך ולנהל את אספקת המים הביתיים באופן עצמאי, לצד זאת רשות המים מעוניינת לעודד יישובים להצטרף, ולכן מעודדת זאת באמצעות תעריפי מים זולים יותר לצרכן. דהיינו, כל יישוב רשאי להחליט אם להצטרף לספק רב יישובי או להמשיך ולספק לעצמו את המים.

 מזה מספר שנים מנסה רשות המים לצמצם את מספר בעלי רשיונות אספקת המים במרחב הכפרי.

כאשר בנובמבר 2022 פורסם ברשומות התיקון לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) שבו  הוגדרה פעילותו של ספק כפרי רב יישובי.

על פי הכללים תפקידו של ספק רב ישובי הינו לספק את שירותי המים והביוב לכל מטרות הצריכה באיזור היישובים המפורטים ברשיונות.

לרבות אספקה למטרות חקלאיות באזור המחנה של הכפר.

מידע נוסף

  • הערת מערכת

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

רצ"ב מחירי המים המעודכנים כפי שפורסמו באתר רשות המים.

השינויים הם בהתאם לסל המדדים שמורכב מ: מדד המחירים לצרכן, מדד השכר הציבורי מדד תעריפי החשמל עלייה של 0.74%.

בכנס של ארגון מים לישראל עלו שלל נושאים בנוגע לאגודות המים בישראל, הבעיות שנובעות מעלויות המים הגבוהות לחקלאות וגם הרצון להרחיב את השימוש במי קולחין: "הנחנו על השולחן תוכנית אב למי קולחין עם השקעות גדולות, שמתבססת על צרכני ומפיקי המים בישראל"

רצ"ב מחירי המים המעודכנים כפי שפורסמו באתר רשות המים.

השינויים הם בהתאם לסל המדדים שמורכב מ: מדד המחירים לצרכן, מדד השכר הציבורי מדד תעריפי החשמל.

בחוזר פרטים לגבי:
- הקצאות מים לשנת 2023 
- רישיונות אספקה לשנת 2023 
- דיווחים שנתיים כספיים על פעילות המים

 

עמוד 1 מתוך 9

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.